Eğitim
19 Haziran 2020

Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi Körfez Belediyesi Ev Sahipliğinde Başladı

Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle ile online gerçekleştirilen "4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi"  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açılış konuşması ile başladı.

Kongrede Covid-19 sürecinde eğitim, belediyecilik ve sosyalleşme, ekonomiye ve ticari hayata etkileri, toplum psikolojisine etkileri, sanayi, sağlık durumları ile gelecek ve sürdürülebilirlik konuları görüşülerek, katılımcılar 326 bildiri sunacak. Kongre Başkanlığını Körfez Belediyesi Meclis Salonunda Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Öznur Gökkaya’nın yönettiği kongre açılışına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli katıldı.  

SÖĞÜT; “BU KONGREYİ BİR BEYİN FIRTINASI OLARAK GÖRÜYORUM”
Katılımcıları selamlayarak konuşmalarına başlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt,” Körfez Belediyesi olarak, ülkemizin seçkin bilim kurumlarından birisi olan Kocaeli Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenmiş olan bu uluslararası bilim etkinliğinin bir paydaşı ve aynı zamanda ev sahibi olmaktan dolayı fevkalade mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayatımızın olası ‘yeni normalleri üzerinden yapılacak bir beyin fırtınası olarak gördüğüm bu kongrenin; özellikle kurumsal yapıların, görevlerini yerine getirme biçimi ve yetkilerini kullanma tarzı konusunda ufuk açıcı sonuçlar üreteceğine inanıyorum.

SALGINA KARŞI İLK ANDAN İTİBAREN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK
Belediyeler ve üniversiteler gibi büyük rakamlı personel yoğunluğu olan ve sorumluluk alanında on binler ve yüz binlerle ifade edilecek hizmet talep öznesi bulunan kurumların, yeni durumlara çok hızlı tepki vermeleri ve kurumsal evrimlerini süratle gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Biz Körfez Belediyesi olarak, en başından itibaren,  salgının yarattığı olağanüstü duruma yönelik olarak, hizmet yöntemimizde radikal değişiklikler yaparak hem kurumumuzu hem de vatandaşımızı korumayı büyük ölçüde başarmış bulunuyoruz.”dedi. Kongrenin bilim dünyası için önemli sonuçları olacağına yürekten inandığını söyleyen Başkan Söğüt tüm katılımcılara teşekkür etti.


HÜLAGÜ: “ÜLKE OLARAK KRİZİ ÇOK İYİ YÖNETTİK”
Konuşmacılar arasında yer alan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Üniversitemiz öncülüğünde, Körfez Belediyesi ile birlikte düzenlediğimiz 4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi’nin açılışına hoş geldiniz. Sizleri üniversitem adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pandemi süreci her alanı olumsuz etkilediği gibi akademik üretimlerin de yüz yüze paylaşımı büyük sekteye uğramıştır. Değerli katılımcılar, ülkemizin bu kriz dönemini özelikle sağlık alanında uluslararası ölçekle rekabet eden ülkelere nazaran çok daha iyi yönettiği, açık ve net bir şekilde görülmüştür. Üniversitemiz, bu krizi yönetmekte ülkemiz ve kentimize yakışır şekilde katkı verdiğine yürekten inanmaktayım.

MİLLETÇE TEK YÜREK OLDUK
Koronavirüs salgınının nasıl bir dönemi kapsayacağı belli olmamışken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği ile birlikte pandemi kurullarında yapılan değerlendirmeler, dikkatle yürürlüğe geçirilmiştir. Bu yol ile öğrencilerimizin pandemi sürecinde derslerini eksiksiz olarak yerine getirmelerine sebep olmuştur. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey ile yaptığımız çalışmalar sonucunda, öğrenicilerimize ücretsiz internet hizmeti imkânı sağlanmış, bu çalışma daha sonra YÖK tarafından da uygulamaya koyulmuştur. Dersler, uzaktan erişim yöntemi ile öğrencilerimize sunulmuştur. Yukarıda verdiğim öğreklerden, kriz döneminde milletçe bir araya geldiğimizde tek yürek olduğumuz açıkça görülmektedir.. Kentimiz, ülkemiz ve üniversitemiz için önemli araştırmalara katkı sunacağını düşündüğüm bu kongrenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını yürekten diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

BÜYÜKAKIN”GELECEĞE İHTİYATLA BAKMALIYIZ”
Konuşmacıları ve katılımcıları selamlayarak konuşmalarına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,“Şüphesiz salgından çok fazla etkilendik. Esasen küresel salgın dediğimiz şey, bizim akademik açıdan değerlendirdiğimizde bir kriz yönetimi meselesi olarak görülmesi lazım. Geleceğe kötümserlikle bakmak yerine, ihtiyatla bakmamız daha önemli. Şüphesiz bu, içinden geçtiğimiz salgın süreci içinde geçerli. Yapılması gerekenler, hem öngörme hem de yönetme açısından ayrı bir titizlik gerektirir. Kriz beraberinde fırsatlar da getiren bir şeydir. Yani, hem krizin önlenmesi, hem öngörülmesi, hem yönetilmesi hem de sonraki süreçte o krizle birlikte gelen fırsatların değerlendirilmesi açısından geniş bir yelpaze nüfuz etmektedir.

ÜNİVERSİTEMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ
Ben aktüalitenin bize dayatmış olduğu bazı problemlerin ötesinde akademisyenler daha fazla katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela, sürdürülebilirlik meselesi, çevre ve sürdürülebilirliğe dair algımızın daha ciddi bir algı olması gerekiyor. Ve bu konuda üniversitelere düşen çok fazla iş olduğunu biliyorum. Bana göre, birbirinden değerli akademisyenlerin bulunduğu bu kongrede temel mesaj şu; üniversitelerimiz yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirme konusunda başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurumlarına sayısız fayda sağlayacak çalışmalar gerçekleştirebilirler. Yine stratejileri ve politikaları belirleme konusunda, akademik desteğe çok ciddi ihtiyaç vardır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, kent araştırmaları ve politikaları merkezi kurarak, üniversitelerimizle iş birliği halinde şehrin geleceğine dönük uzun vadeli stratejiler için fırsat yakalamayı umuyoruz. Yapılan kongrenin bu manada somut önerilerle bizi geri dönüşünün olması temenni ediyor, tüm katılımcılara saygılarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.  

 PAKDEMİRLİ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM
4.Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi’nin düzenlenmesinde emeği geçen Kocaeli Üniversitemizi, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ve Körfez Belediyemizi, kıymetli başkanımızı tebrik ediyorum. Avrupa’dan Asya’ya kadar geniş bir coğrafyanın bildirileriyle bu toplantıya katkı sağlayan tüm bilim insanlarına şükranlarımı sunuyorum.

2020 YILINI TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI OLARAK DİJİTALLEŞME YILI
Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi’nde konuşan ve 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dijitalleşme yılı olarak ilan ettiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli; “Koronavirüse hazırlıksız bir şekilde yakalanan dünya bundan sonra yeni bir çıkış aramaktadır. Görüyoruz ki son 200 yıldır rekabet halinde olan küreselci, ulus devletçi, popülist hareketler, yeni güç mücadelesinin başlıca aktörleri olacaktır. Muhakkak ki eski alışkanlıklar kolay terk edilmeyecektir. Bu akışın istikametini bugün alınan kararlar, bu süreçte uygulanan politikalar, bundan sonra ortaya konulacak sosyal ve iktisadi duruş belirleyecektir. Bu noktada sosyal bilimcilerin yaptıkları çalışmalar bu kuvvetli akışın yönünü ve çevresini şekillendirecektir. Pandemi sonrası dünyada bu üç ana unsurunun daha fazla önem kazanacağı açık. Bio güvenlik, siber güvenlik ve gıda güvenliği. Önümüzdeki on yılların gündemi bu olacak. İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insan için önce yeme içme ihtiyaçları hemen akabinde ise güvenlik ihtiyacı gelir. Bizim atalarımız ihtiyaçlar hiyerarşisinde asırlar önce daha güzel özetlemiş ve 'Karnı tok, sırtı pek' demiş. Yani gıda ve güvenlik. Bizler pandemi öncesinde de dünyanın ve insanlığın gidişatını biraz erken okumuş, 2020 yılını Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dijitalleşme yılı olarak ilan etmiştik. Teknoloji imkânlarından daha fazla faydalanmak, dijital çağda daha hızlı ve yaygın işler yapabilmek, küresel rekabet içerisinde daha aktif bulunabilmek için ilan etmiştik" dedi.

14 BİNDEN FAZLA ÇİFTÇİ KAYIT OLDU

Teknoloji programını halkın hizmetine sunduklarını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Geldiğimiz noktada pandemi bu dijitalleşme işini tercihe değil, mecburiyete bıraktı. Biz de bakanlık olarak bu kapsamda son 4 ayda teknoloji ve tarımın yolunun kesiştiği projeleri birer birer devreye aldık, sahaya indirdik. Çiftçilerimizin ürünlerine rahatlıkla pazar bulabileceği, tüketicimiz ve esnafımızın aradığı kalitede ve standartta ürünü tedarik edebileceği teknoloji platformu olan Online Dijital Tarım Pazarı'nı halkımızın hizmetine sunduk. Lansmanından bu yana sisteme 14 binden fazla çiftçimiz kayıt oldu. Ben inanıyorum ki fırsat eşitliği projesi olan DİTAP ile küçük üretici ve sermaye sahibi aynı ortamda daha etkili bir şekilde buluşacak. Bu birçok bakımdan önemli, tasarruflar yaparak enerjilerini doğru yolda kullanabileceklerdir. Biz tarımda inovasyona inanıyor ve geniş tabanlı uygulamalara yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

18.8 MİLYON TON GIDA ÇÖPE GİDİYOR

'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduklarını belirten Bakan Pakdemirli konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yine salgın döneminde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Tarım ve Orman Akademisi Uzaktan Eğitim Portalı sektör içerisinde içsel ve bilimsel büyük bir dönüşüme vesile olacaktır. İlk dersini benim verdiğim Tarım ve Orman Akademisi'nde yer alan dijital kütüphane uygulamasında tarımla ilgili binlerce kitap ve akademik makaleye anında erişim sağlanabiliyor. Geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte, 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını duyurduk. Bu kampanyayı oldukça önemsiyoruz çünkü ülkemizde maalesef her yıl 18.8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. İsabetli bir farkındalık oluşturduğumuzda ülkemizdeki gıda kayıpları ve israfın da gerçekleştirilecek yüzde 2'lik bir iyileşme 10 milyar lira tasarruf demek. Bu da yılda 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir” ifadelerinde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi ve Körfez Belediyesi işbirliğiyle ile gerçekleştirilen 4. Uluslararası Marmara Sosyal ve Fen Bilimleri Kongresi iki gün boyunca devam edecek.

 

Benzer Haberler